پایگاه خبری - تحلیلی وقایع روز

اخبار فرهنگی، علمی و ورزشی
آغاز جشنواره تئاتر کنار مردم از مرداد ماه

آغاز جشنواره تئاتر کنار مردم از مرداد ماه

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی گفت: جهت حمایت از فعالان عرصه هنرهای نمایشی و همچنین رونق تئاتر استان جشنواره تئاتر کنار مردم در ماه آینده برگزار خواهد شد.

آغاز جنگ جهانی اول و مراسم تاجگذاری ملکه ویکتوریا؛ آنچه امروز در تاریخ گذشت

هشتم تیر ماه شمسی، مصادف با 28 ژوئن میلادی: آنچه در ایران و جهان اتفاق افتاد.
انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و زادروز هلن کلر؛ آنچه امروز در تاریخ گذشت

انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و زادروز هلن کلر؛ آنچه امروز در تاریخ گذشت

هفتم تیر ماه شمسی، مصادف با 27 ژوئن میلادی: آنچه در ایران و جهان اتفاق افتاد.
قتل قائم مقام و آغاز طرح سهمیه بندی سوخت؛ آنچه امروز در تاریخ رخ داد

قتل قائم مقام و آغاز طرح سهمیه بندی سوخت؛ آنچه امروز در تاریخ رخ داد

ششم تیر ماه شمسی، مصادف با 26 ژوئن میلادی: آنچه در ایران و جهان اتفاق افتاد.
از انتشار خاطرات آنه فرانک تا آغاز جنگ کره؛ آنچه امروز در تاریخ رخ داد

از انتشار خاطرات آنه فرانک تا آغاز جنگ کره؛ آنچه امروز در تاریخ رخ داد

پنجم تیر ماه شمسی، مصادف با 25 ژوئن میلادی: آنچه در ایران و جهان اتفاق افتاد.