پایگاه خبری - تحلیلی وقایع روز

آغاز جشنواره تئاتر کنار مردم از مرداد ماه
رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی خبر داد:

آغاز جشنواره تئاتر کنار مردم از مرداد ماه

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی گفت: جهت حمایت از فعالان عرصه هنرهای نمایشی و همچنین رونق تئاتر استان جشنواره تئاتر کنار مردم در ماه آینده برگزار خواهد شد.