پایگاه خبری - تحلیلی وقایع روز

ردیابی ساخت واکسن کرونا در جهان

ردیابی ساخت واکسن کرونا در جهان

بیش از 140 تیم تحقیقاتی در جهان برای توسعه یک واکسن ایمن و کارآمد علیه کرونا با یکدیگر در حال رقابتند. معمولا سالها طول می کشد تا کار آزمایش یک واکسن به پایان برسد و مدتی نیز طول می کشد تا به مرحله تولید انبوه برسد، در مورد کرونا اما، دانشمندان امیدوارند تنها ظرف 12 تا 18 ماه این پروسه به سرانجام برسد.
عکسهای خبری برتر هفته

عکسهای خبری برتر هفته

عکسهای برتر خبری هفته دوم مرداد ماه ، برگزیده از میان عکسهای خبری برتر هفته یاد شده از نگاه رویترز